CDA 40 je izdala garancijo za največji okoljevarstveni javni razpis

V mesecu aprilu 2017 je zavarovalnica CDA 40 d.d. zmagala na javnem razpisu pomembnega slovenskega javnega podjetja za ravnanje z odpadki v konkurenci dveh vodilnih slovenskih bank in konkurenčne zavarovalnice.

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je sprejela jamstvo CDA 40 Zavarovalnica d.d. v višini 10,5 mio evrov. Izdaja garancije v višini 10,5 mio evrov potrjuje, da je CDA 40 Zavarovalnica d.d., v partnerstvu z vodilnimi svetovnimi pozavarovalnimi partnerji, eden od najbolj ključnih ponudnikov garancij v Sloveniji in jugovzhodni Evropi.

Uprava družbe je ponosna na dosežek, s katerim potrjuje svojo kredibilnost, trdnost in odlično poslovno politiko družbe.

CDA 40 Zavarovalnica d.d. je slovenska zavarovalnica, specializirana za sklepanje kavcijskih zavarovanj, oz. garancij, potrebnih pri javnem naročanju.

www.cda40.com  – info@cda40.com –  +386 0561 77700