CDA 40, mlada, a že trdna zavarovalniška družba

CDA 40 Zavarovalnica d.d. je v Sloveniji pridobila dovoljenje za delovanje na področju kavcijskih zavarovanj leta 2015 in je zdrava in trdna družba, ustanovljena skladno s slovensko zakonodajo.  Dan za dnem povečuje svoj tržni delež, uporabniki pa jo izberejo in cenijo zaradi hitrosti, zanesljivosti in varnosti. Promet zavarovalnice se povečuje skladno s pričakovanji in zastavljenimi cilji. Akumulirana premija iz naslova prodaje bi lahko bila še višja, vendar zaradi previdnosti pri  sprejemanju rizikov zavarovalnica še ne posluje z dobičkom. Leta 2016 je zabeležila izgubo, ki je tipična za vse zavarovalniške družbe na začetku delovanja in do katere pride zaradi fiksnih stroškov, zaradi obveznosti pozavarovanja in oblikovanja rezervacij, NE pa zaradi škodnih dogodkov, katerih obseg je zanemarljiv. Zavarovalnica izpolnjuje vse kapitalske zahteve, zagotavlja varnost in stabilnost poslovanja in s tem brezskrbnost zavarovancev in upravičencev.

Od samega začetka največ pozornosti namenjamo varstvu naših uporabnikov, zato so naši koristniki lahko mirni, z veseljem pa se lahko pohvalimo z lastnostmi, po katerih se ločujemo od naših tekmecev:

  1. Trdnost in likvidnost: tveganja, ki jih prevzame zavarovalnica CDA 40, krijejo 4 velike mednarodne pozavarovalnice s pogodbo o pozavarovanju, in so v celoti pozavarovana. S praktičnega vidika to pomeni, da je vsaka polica, sklenjena pri CDA 40, pozavarovana pri naslednjih pozavarovalnicah:
  2. Boniteta: iz zgornje strukture pozavarovanja izhaja, da je boniteta CDA 40 povprečje bonitet štirih pozavarovalnic in je torej med najboljšimi na zavarovalniškem trgu.
  3. Ocena in prevzem jamstev (Underwriting): pred odobritvijo jamstva oddelek za oceno in prevzem jamstev (underwriting) družbe CDA 40 opravi temeljito in podrobno analizo finančnega stanja in solventnosti stranke, ki je zaprosila za jamstvo. Pridobljeno strokovno znanje nam omogoča, da jamstva izdajamo zanesljivim podjetjem in to v zelo kratkem času.
  4. Digitalna varnost: CDA 40 je za digitalnega partnerja izbrala eno najboljših družb s tega področja: Previnet S.p.a., katere digitalne postopke uporabljajo najboljše zavarovalniške družbe. Naša programska oprema nam omogoča, da lahko povsem varno izdajamo naše police z digitalnim podpisom, s čimer se izognemo možnostim zlorabe in pospešimo izdajo police.

    Povsem mirno lahko zatrdimo, da je zavarovalnica CDA 40 bila prva in je še vedno edina slovenska zavarovalniška družba, ki se ukvarja izključno s kavcijskim zavarovanjem. Ta odločitev, za katero danes lahko rečemo, da se je izkazala za pravilno, nam je omogočila, da smo postali pravi strokovnjaki na področju kavcijskih zavarovanj in s tem uspešno uporabljamo strokovno znanje in izkušnje za pravilno oceno kreditne sposobnosti strank in s tem povezanih tveganj.