CDA 40: Povečanje osnovnega kapitala

Narejen je še en pomemben korak v smeri kapitalske krepitve Družbe.

Delničarji CDA 40 Zavarovalnica d.d. so na izredni skupščini dne 22. 6. 2017 sklenili da:

  • se osnovni kapital družbe poviša s 4.400.000 evrov na 4.600.000 evrov, in sicer z dokapitalizacijo;
  • se znesek odobrenega kapitala poveča na 500.000 evrov.

V letu 2017 smo priča uspešnemu poslovanju CDA 40, povsem v skladu s poslovnim načrtom družbe. Po predvidevanjih naj bi že v letu 2018 pokrili del izgub, ki izhajajo iz preteklih dveh let in so tipične za novoustanovljeno zavarovalniško družbo.