Digitalni podpis pri CDA 40

Digitalni podpis je elektronski ekvivalent lastnoročnemu podpisu na listu papirja in ima enako pravno veljavo. Povezan je z dokumentom v digitalni obliki in ga dopolnjuje s podatki, ki potrjujejo njegovo celovitost in pristnost, hkrati pa ga ni mogoče zavrniti.

Če se ne spuščamo v tehnične podrobnosti, lahko rečemo, da se pri digitalnem podpisu ustvari datoteka, t.i. “kriptirana ovojnica”, ki vsebuje originalni dokument, digitalno sled podpisa in ključ za preverjanje podpisa, ki ga dobimo v certifikatu, izdanem na ime podpisnika, kot je prikazano na sliki št. 1. Kriptirana ovojnica vsebuje tudi certifikat certifikatske ustanove, ki jamči za pristnost certifikata podpisnika.

Dokument z digitalnim podpisom ima lahko naslednje formate:

  • CAdES, podpis v kriptirani ovojnici s pripono .p7m;
  • PAdES, podpis je vključen v datoteko vrste Portable Document Format (PDF) skladno s standardom ISO/IEC 32000;

CDA 40 se je odločila za format PAdES

CDA 40 je za svoje police izbrala format PAdES, najnaprednejši sistem, ki se od formata CadES (s pripono .p7m) razlikuje po tem, da ne zahteva nobenih sprememb formata, da ni potrebno urejanje ovojnice in da je vključen v dokument PDF in ga lahko odpre vsak bralnik datotek PDF (Acrobat Reader). V formatu PAdES je mogoče tudi določiti, kako naj bo podpis viden, npr. kot podpis s črnilom na točno določenem mestu na listu.

Na spletišču CDA 40 je posebna stran (http://cda40.com/preverjanje-jamstva.php), kjer lahko naše stranke kadarkoli preverijo veljavnost svoje police (z vnosom posebne kode, ki je navedena na vsaki polici) ter digitalnega podpisa (z vnosom št. police). S tem inovativnim tehnološkim ukrepom smo naredili vse, da bi preprečili ponarejanje polic in svojim strankam in partnerjem omogočili poslovanje brez strahu.

Zavarovalnica CDA 40 je prva in edina zavarovalniška družba, specializirana za sklepanje kavcijskih zavarovanj. Odločili smo se, da se bomo osredotočili zgolj na eno področje, a to počeli zares dobro.

Nekaj ugodnosti za naše stranke:

  1. nižji stroški
  2. manj protijamstev
  3. sklenitev zavarovanja v 24 urah
  4. nobenega vpliva na kreditni potencial pri banki

Pokličite TAKOJ ali na spletni strani izpolnite obrazec za svoj osebni predračun.